Đi thôi

Làm sao mình có thể kể anh nghe về nơi này, biển rất đẹp, trời rất xanh, và …

Advertisements