Cuối cùng cũng đã đặt chân đến mảnh đất này, và chạm tay vào những bông tam giác mạch huyền thoại.

Hoàn thành mục đích lớn thứ 3 của năm.

Ảnh

 

Ảnh

 

Ảnh

Ảnh

 

Advertisements