210614

“Khi thôi nghĩ về anh
Thấy ngày trôi lặng lẽ
Chúng mình đang còn trẻ
Sao không thể yêu nhau???”
(P2T)

Advertisements